جداول قیمت گذاری

ماهیانه
سالانه صرفه جویی ۲۰٪

تجارت جدید

۱-۴ کارمند
۱۹۹ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
۵۰۰ هزار تومان

تجارت در حال رشد

۲۰-۳۹ کارمند
۳۹۹ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
۵۰۰ هزار تومان

تجارت بزرگ

کارکنان نامحدود
۴۹۹ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
۵۰۰ هزار تومان

تجارت جدید

۱-۴ کارمند
۴۹۹ هزارتومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
۵۰۰ هزار تومان

تجارت در حال رشد

۲۰-۳۹ کارمند
۶۹۹ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
۵۰۰ هزار تومان

تجارت بزرگ

کارکنان نامحدود
۸۹۹ هزار تومان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است
۵۰۰ هزار تومان
 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش