با عضویت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران می توانید از ۵۰ درصد تخفیف جهت شرکت در بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط استفاده نمایید.