به اطلاع می رساند سامانه ثبت نام در همایش از روز چهارشنبه ۹ بهمن باز شده و تا ۲۵ بهمن، ثبت نام ادامه خواهد داشت. توصیه می گردد که افرادی که مقاله به همایش فرستاده اند از تاریخ ۱۵ بهمن جهت ثبت نام در سامانه همایش اقدام نمایند. هزینه های درنظر گرفته شده برای ثبت نام در همایش به شرح جدول ذیل خواهد بود.

دبیرخانه همایش