هزینه های درنظر گرفته شده برای ثبت نام در همایش به شرح جدول ذیل خواهد بود.

   هزینه های جدید همایش

ردیفنوع ثبت نامهزینه (تومان)
۱دانشجویی (با عضویت انجمن)۴۰ هزار
۲دانشجویی (بدون عضویت انجمن)۶۰ هزار
۳فارغ التحصیلان –کارمندان (با عضویت انجمن)۶۰ هزار
۴فارغ التحصیلان –کارمندان(بدون عضویت انجمن)۱۰۰ هزار
۵اعضای هیات علمی(با عضویت انجمن)۱۰۰ هزار
۶اعضای هیات علمی(بدون عضویت انجمن)۱۵۰ هزار
۷آزاد۲۰۰ هزار

دبیرخانه همایش