اطلاعیه ی مهم در رابطه با ثبت نام در همایش

اطلاعیه مهم در رابطه با ثبت نام در همایش بهداشت محیط به اطلاع می رساند که ثبت نام در بیست و دومین همایش ملی بهداشت محیط از اواسط بهمن شروع و تا پایان بهمن ادامه خواهد داشت. برای اعضای هیات علمی، کارمندان، ادامه مطلب