اطلاعیه مهم در رابطه با آخرین مهلت ارسال پوسترها و سخنرانی ها

به اطلاع کلیه افرادی که مقاله آنها در همایش پذیرفته شده است می رساند آخرین مهلت ارسال اسلاید سخنرانی به فرمت همایش و همچنین سابمیت پوستر در سامانه (https://eh.congressapp.ir/user/ )، روز اول اسفند می باشد. بدیهی است عدم ارسال تا تاریخ فوق الذکر به معنای انصراف از ارائه مقاله در همایش می باشد.

پیام بگذارید