اطلاعاتی راجع به محل های اسکان همایش

به اطلاع می رساند محل در نظر گرفته شده برای اسکان دانشجویان عزیز در همایش دارای امکانات استاندارد خوابگاهی بوده و برای رفت و امد به محل برگزاری همایش هم سرویس تدارک دیده شده است. با توجه به حساسیت موضوع، تصاویری از این محلها ارسال می گردد تا افرادی که می خواهند با اسکان در همایش شرکت کنند ذهنیت کاملی از امکانات موجود داشته باشند.
آدرس محلهای اسکان و لیست ساکنین هر محل روز یکشنبه ۴ اسفند اعلام خواهد شد.

دبیرخانه همایش

پیام بگذارید