لینک وبینار همایش بهداشت محیط

امکان استفاده از این لینک و ورود به اتاق همایش، از صبح شنبه ساعت ۸:۳۰ فراهم می شود.
امکان حضور همه افراد در وبینار همایش فراهم است. ولی گواهی همایش تنها برای افرادی صادر می شود که قبلا در همایش ثبت نام کرده اند.

پیام بگذارید