عرض تسلیت به جناب دکتر مختاری

انا لله و انا الیه راجعون«و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید»جناب آقای دکتر مهدی مختاری درگذشت پدر ادامه مطلب