تمدید ارسال مقالات

به اطلاع پژوهشگران و شرکت کنندگان محترم در ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط می رساند با توجه به قطعی های مکرر اینترنت در روزهای اخیر، استقبال زیاد پژوهشگران محترم از همایش و همچنین تقاضای مکرر شرکت کنندگان محترم مبنی بر تمدید زمان ارسال مقالات به همایش، دبیرخانه همایش جهت رفاه حال همه متقاضیان محترم مهلت ارسال مقالات فارسی را تا ۲۰ آبان و ارسال مقالات انگلیسی توسط شرکت کنندگان خارجی را تا ۳۰ آبان تمدید نموده است.

با تشکر

دبیرخانه همایش

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش