میدان انقلاب , خیابان کارگر شمالی , نرسیده به بلوار کشاورز , مجتمع پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران