به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در همایش میرساند لازم است مقاله ی ارسالی فرمت همایش را رعایت کند. لطفا فرمت تهیه شده را دانلود کنید و مقاله ی خود را بر اساس آن و به دقت تنظیم نمایید. در صورتی که مقالات ارسالی فرمت زیر را رعایت نمایند وارد مرحله داوری مقالات نخواهند شد.

لازم است به این نکته توجه شود که نویسنده مسئول مقاله باید کاملا مشخص باشد، چرا که تمامی مکاتبات و اطلاع رسانی های همایش با نویسنده مسئول انجام خواهد شد و مسئول پاسخگوی مقاله از نظر دبیرخانه همایش ، فقط نویسنده مسئول خواهد بود .

در گواهی ارائه مقاله که پس از همایش توسط دبیرخانه صادر میشود اسامی تمامی نویسندگان مقاله ذکر خواهد شد.

تعداد کلمات برای مقالات معمولی و مروری، به ترتیب ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ کلمه میباشد. (شامل نام نویسندگان، چکیده، وابستگی سازمانی، اشکال، جداول و رفرنس ها نمیشود)

توجه : با توجه به زبان نگارش شده مقاله، نویسندگان می توانند مقالات خود را با استفاده از یکی از دو فرمت طراحی شده (فارسی یا انگلیسی) ارسال کنند.

جهت دانلود فرمت فارسی مقاله همایش کلیک کنید

جهت دانلود فرمت انگلیسی ICEH-English مقاله همایش کلیک کنید


در صورت استفاده از رفرنس های فارسی، نویسندگان می بایست در بخش منابع از ذکر نام منبع به فارسی اجتناب کرده و جهت حفظ انسجام ساختار بخش منابع، تمام منابع به زبان انگلیسی ارائه شوند.

  • جهت سهولت بیشتر نویسندگان، پیشنهاد می شود از قالب رفرنس دهی (ونکوور) ضمیمه شده استفاده نمایند.

فرمت ونکوور جهت رفرنس دهی در اندنوت