اخبار و اطلاعیه ها

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

جلسه کمیته های علمی و اجرایی پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

کمیته های علمی و اجرایی پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط تشکیل جلسه داده و پیرامون نحوه ی برگزاری همایش به بحث و گفت و گو پرداختند. در طی این نشست که با حضور جناب آقای دکتر میران زاده (دبیر علمی) و جناب آقای دکتر مصطفائی (دبیر اجرایی) صورت