توجه : تکمیل این فرم توسط افرادی انجام شود که تمایل دارند در اولین سمینار ملی پلاستیک و محیط زیست شرکت نموده و گواهی آن را دریافت نمایند. افرادی که تمایل به دریافت گواهی ندارند این فرم را تکمیل نکنند​

 

فرم ثبت نام در اولین سمینار ملی پلاستیک و محیط زیست (ظرفیت محدود)

نام و نام خانوادگی
Max. file size: 1 MB.
(مبلغ ۲۵ هزار تومان به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۸۴۳۲۸ به نام انجمن علمی بهداشت محیط ایران)