عضویت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

(شماره حساب: ۰۱۰۰۳۶۴۹۱۶۰۰۳ بانک ملی، شعبه صبا و یا ۱-۱۰۹۷۶۵۶۱-۸۱۰۰- ۲۲۳ بانک پاسارگارد، شعبه فلسطین،ا شماره کارت ملی انجمن ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۸۴۳۲۸ )

  • ارسال مدارک به آدرس پست الکترونیک به نشانی iaehiran@gmail.com

  •  تمدید عضویت

  • اعلام شماره عضویت قدیم و سال عضویت، به همراه نام و نام خانوادگی
  • پرداخت حق عضویت به حساب انجمن علمی بهداشت محیط ایران
  • ارسال اسکن فیش واریزی به آدرس پست الکترونیک به نشانی iaehiran@gmail.com    

مبالغ حق عضویت سالیانه

*دانشجو ۴۰۰,۰۰۰  ریال

*فارغ التحصیل (کارمند و …) ۵۰۰,۰۰۰ ریال

*هیئت علمی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 

شماره حساب بانک ملی : ۰۱۰۰۳۶۴۹۱۶۰۰۳

شماره کارت بانک ملی: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۸۴۳۲۸

 

 

راهنمای ارسال پوستر

دانلود فرمت پوستر - نسخه انگلیسی

دانلود فرمت پوستر - نسخه فارسی

نرم افزار ضبط صدا


راهنمای ارسال فایل سخنرانی

دانلود فایل ارائه سخنرانی


لینک گروه واتس اپ