دانلود فرمت ارسال مقاله

امکان ارسال مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی در این همایش فراهم می باشد. امکان ارائه مقالات پوستری و شفاهی در این همایش وجود دارد. لذا از کلیه پژوهشگران، صاحب‌نظران، اساتید، دانشجویان و صنعتگران دعوت میشود که مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. نتایج نهایی داوری مقالات حداکثر تا ۱۵ آبان ماه در سایت و سامانه همایش اعلام خواهد شد.

توجه داشته باشید که دبیرخانه همایش تنها نویسنده مسئول مقاله را به عنوان مسئول صحت محتویات مقاله، مسئول رسمی مکاتبات،  و پرداخت هزینه می شناسد.

نکات کلی قبل از ارسال مقالات

ابتدا با ورود با سربرگ سامانه همایش گزینه ورود به سامانه را انتخاب کرده و مراحل ثبت نام خود را انجام دهید. لطفا اگر عضو انجمن بهداشت محیط ایران هست حتما گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

بعد از ورود به سامانه نیز ضمن تکمیل اطلاعات مقاله ارسالی خود، مقاله ای که طبق فرمت همایش آماده کرده اید در سامانه بارگذاری نمایید. دقت داشته باشید که ۴ نسخه ازمقاله شامل فایل Word و PDF شامل نسخه های بدون نام و با نام نویسندگان ارسال گردد. فایل های فرمت مقالات همایش به زبان های فارسی و انگلیسی در اینجا قابل مشاهده است.

جزییات ثبت نام به صورت یک فیلم در سایت همایش قرار داده شده است.

شما تا پایان مهلت تعیین شده جهت ارسال مقالات فرصت دارید که اصل مقاله خود را ارسال کنید.

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش