بعد از ثبت نام در سامانه، وارد اکانت کاربری خود شوید و از منو سمت راست “مقالات” را انتخاب و وارد افزودن مقالات شوید.

سپس وارد صفحه ی زیر میشوید و بایستی طبق اطلاعات خواسته شده موارد را کامل کنید

 

در قسمت نویسنده های مقاله ، لطفا اسامی را به ترتیب وارد کنید.