تجلیل از مقالات برتر

تجلیل از مقالات برتر

 به اطلاع شرکت کنندگان در همایش می رساند که دبیرخانه همایش در نظر دارد طبق روال دوره های گذشته سه مقاله برتر در هر محور را با نظرات داوران محترم و کمیته علمی همایش تعیین نموده و علاوه بر تقدیم لوح تقدیر، مراحل داوری و پذیرش این مقالات را در تعدادی از مجلات داخلی و […]
ادامه مطلب
 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش