ثبت نام در سامانه همایش

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در همایش ملی و بین المللی بهداشت محیط می رساند طبق تصمیم شورای عالی همایش هزینه های این همایش به شرح جدول زیر است. لازم به ذکر است این هزینه تنها شامل مقالاتی خواهد بود که به صورت پوستر پذیرش شده اند و مقالاتی که به صورت سخنرانی پذیرفته شوند و شرکت کنندگانی که فقط به صورت مستمع مجازی در همایش حضور یابند هیچ هزینه ای پرداخت نخواهند کرد. پرداخت هزینه صرفا باید توسط نویسنده مسپول باید صورت پذیرد. ضمنا هزینه ها برای اعضای محترم انجمن بهداشت محیط ایران شامل ۵۰ درصد تخفیف خواهد بود. اعضای محترم هیات علمیُ دانشجویانُ کارمندان و فارغ التحصیلان رشته بهداشت محیط باید مدارک مرتبط با عنوان شغلی و آموزشی خود شامل کارت دانشجوییُ کارت عضویت هیات علمی کارت شناسایی شغلی را در هنگام ثبت نام بارگذاری نمایند.

 

ردیف نام گروه هزینه ثبت نام (تومان) هزینه ثبت نام برای اعضای انجمن (تومان)
۱ اعضای هیات علمی ۳۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰
۲ دانشجویان ۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۳ فارغ التحصیلان وکارمندان دانشگاه های علوم پزشکی ۲۵۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰
۴ شرکت کنندگان آزاد ۴۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰

 

 

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش