پیام رئیس همایش

امروزه بیماری‌های غیرواگیر مسئول بیش از ۷۵ درصد از مرگ‌ها در سراسر دنیا می‌باشند همچنین مهمترین عوامل خطری که سبب ایجاد بیماری‌های غیرواگیر می‌شوند عبارتند از عوامل خطر متابولیک، عوامل خطر رفتاری و عوامل خطر محیطی. عوامل خطر محیطی دارای اثرات چمشگیر مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت انسان می‌باشند. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ، حدود ۱۹ تا ۲۵ درصد از بار بیماری‌ها در منطقه خاورمیانه منتسب به عوامل خطر محیطی نظیر آلودگی هوا، آلودگی آب و سایر عوامل خطر محیطی هستند. امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل در کشورهای پیشرفته و خصوصاً در حال توسعه، عوامل خطر محیطی است که در صورت کنترل و مدیریت صحیح آنها هر ساله می‌توان از ایجاد بیماری‌ها و موارد مرگ بسیاری جلوگیری نمود.
در جوامع امروزی، توسعه و پیشرفت صنایع و شهرنشینی بدون توجه به اهمیت توسعه پایدار باعث افزایش آلودگی و رهاسازی انواع آلاینده‌ها در محیط شده است. بنابراین سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ همزمان با پایان دوره “اهداف توسعه هزاره ، چارچوبی جدید برای توسعه پایدار در مقیاس جهانی تعیین نموده است. دلیل اصلی تنظیم اهداف جدید، توجه به این نکته مهم بوده است که علی رغم تأثیر قابل توجه اهداف توسعه هزاره بر بهبود زندگی انسانها و تعهد کشورها به اجرای آن، همچنان میلیونها نفر در دنیا از نابرابری‌های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برند. به این ترتیب در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ برنامه جدید سازمان ملل با عنوان ” اهداف توسعه پایدار ” تدوین و مصوب شد که در آن ۱۷ آرمان ۱۶۹ هدف و ۲۳۰ شاخص به عنوان مبنای توسعه پایدار در سطح جهان تا سال ۲۰۳۰ لحاظ شده‌اند و از میان آنها چندین آرمان، هدف و شاخص‌هایی از جمله “مرگ منتسب به آلودگی هوا”، “متوسط غلظت ذرات ریز معلق هوا ،”آلودگی هوا داخل ساختمان”، “آب”، “بهسازی” به ‌عنوان شاخص‌های بهداشت محیطی شناخته می‌شوند.
همه ساله با محوریت انجمن علمی بهداشت محیط ایران و توسط یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور “همایش ملی بهداشت محیط” برگزار می گردد. هدف اصلی این همایش، ارائه آخرین دستاوردهای متخصصان در زمینه بررسی عوامل خطر محیطی و اثرات بهداشتی منتسب به آنها در سطوح ملی و استانی بوده است و همواره با استقبال گسترده متخصصان و دست اندرکاران امور اجرایی بهداشت محیط و سایر رشته‌های مرتبط با محیط زیست همراه بوده است.
امسال برای دومین سال پیاپی در نظر است به جنبه‌ های بین‌المللی و جهانی عوامل خطر زیست محیطی با محوریت اهداف توسعه پایدار مصوب سازمان ملل متحد پرداخته شود و از این رو ” پنجمین همایش بین‌المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط” را در آذر ماه سال ۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی جنیدی شاپور اهواز برگزار خواهد شد. در این همایش برخی از متخصصان برجسته بین المللی در کنار تعداد زیادی از متخصصان فن و صاحب نظران برجسته علمی و اجرائی در حوزه بهداشت محیط و سلامت کشور به مدت ۳ روز در خصوص فرصت ها، تهدید ها و چگونگی تحقق و اجرائی شدن سیاست های کشوری در این حوزه بحث و تبادل نظر خواهند نمود.
از کلیه اساتید، متخصصان، مدیران اجرائی، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه سلامت و بهداشت محیط کشور دعوت می نمایم در این همایش شرکت نمایند. امیدوارم همه با هم بتوانیم محیط زیست سالم و با نشاطی را برای خود و نسل های بعدی فراهم کنیم.

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش