نام کارگاه :  برآورد اثرات آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از به روزترین مدل پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت   (AirQ+)

مدرسان : دکتر محمد صادق حسنوند , دکتر ساسان فریدی , دکتر کاظم ندافی


نام کارگاه : آشنایی با مبانی ارزیابی خطر عوامل شیمیایی

مدرس : دکتر مسعود یونیسان , دکتر هما کاشانی


نام کارگاه : کارآفرینی و فرصتهای شغلی در بهداشت محیط

مدرس : مهندس غلامرضا محمودی کندری