ابتدا وارد سامانه شوید و سپس از قسمت ثبت نام ، ثبت نام کارگاه رو انتخاب کنید

۲. بر روی ثبت نام کلیک کنید و به صورت خودکار وارد جزئیات پرداخت میشوید ، بر روی اخرین صورت حساب خود کلیک کنید و سپس پرداخت با فیش را انتخاب کنید