فراخوان اولیه ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

به نام آفریدگار دانایی


با سلام و احترام،

بدینوسیله با کمال مسرت به اطلاع اساتید، دانشجویان، اندیشمندان و پژوهشگران می رساند که ششمین همایش بین المللی و بیست و پنجمین همایش ملی بهداشت محیط به میزبانی مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ۲۹ آذر لغایت ۱ دی ماه سال ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد بستری جهت تبادل دستاوردهای علمی و ارائه آخرین تجارب پژوهشی اساتید، دانشجویان و محققان در حوزه های مرتبط با رشته ی مهندسی بهداشت محیط و محیط زیست در سطح ملی و بین المللی می باشد. از همه اندیشمندان و پژوهشگران و پویندگان گرامی علوم و فنون بهداشت محیط و محیط زیست صمیمانه دعوت می گردد تا با شرکت فعال در این همایش، آخرین یافته های علمی خود را در قالب مقالات ارسال نمایند. محورهای  همایش به شرح زیر می باشند:

 • مرتبط با عوامل محیطی
 • بار بیماری های ناشی از عوامل خطرمحیطی ( آلودگی هوا، پسماند، فاضلاب، آلودگی آب

   …….)

 • بیماری های نوپدید و بازپدید با تأکید بر کووید ۱۹

چالش های ملی و بین اللملی بهداشت محیط: آینده نگاری و راه های مقابله، مدیریت و کنترل

 • سیاستگذاری، جنبه های اقتصادی، مسئولیت اجتماعی، آموزش همگانی، تعامل خطر و مشارکت اجتماعی
 • روش های سازگاری و بهبود ظرفیت و تاب آوری زیستی
 • ارزیابی چرخه حیات و توسعه پایدار
 • استانداردهای بهداشتی و محیط زیستی

علوم و فناوری های پیشگیری، مقابله، مدیریت، تصفیه و کنترل آلاینده های محیط زیست

 • مدیریت و تصفیه آب و فاضلاب
 • پردازش و تصفیه لجن
 • مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی، کشاورزی و خدمات سلامت
 • استفاده مجدد، بازچرخش و بازیافت منابع، مواد و انرژی
 • مدیریت، کنترل و تصفیه آلاینده های هوا
 • مدیریت اثرات پرتوهای محیطی زیان آور
 • روش های بهبود و ارتقای شاخص های بهداشت محیطی
 • ترویج تولید و کاربری سوخت های سبز و انرژی های تجدیدپذیر

تغییر اقیلم و سلامت

 • شناخت، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های آب و خاک، هوا، صدا و پسماند، پرتوهای محیطی
 • پایش کیفیت و آلودگی محصولات غذایی و کشاورزی
 • پایش آلاینده های محیطی
 • پایش زیستی عوامل خطر محیطی در انسان و …

سایر موضوعات مرتبط با بهداشت محیط

 • پایش زیستی عوامل خطر محیطی در انسان و …
 • شناخت و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر سلامت
 • حساسیت و آسیب پذیری های محیطی
 • ظرفیت و تاب آوری زیستی در مواجهه با تغییر اقلیم
 • روش های کاهش و مقابله با اثرات تغییر اقلیم بر سلامت

پیامدهای طرح های توسعه بر سلامت و محیط

* نشست علمی ۱ با موضوع :  نقش عوامل زمین زاد در سلامت و محیط زیست

* نشست علمی ۲  با موضوع : خلق ثروت و پویایی پایدار در بهداشت محیط

دبیر علمی همایش

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش