محدودیت های اینترنت و تبلیغ همایش توسط شرکت کنندگان محترم

با توجه به قطعی های مکرر اینترنت در روزهای اخیر و عدم دسترسی بسیاری از  عزیزان به فضاهای مجازی، از کلیه شرکت کنندگان محترم همایش تقاضا می شود که کلیه اخبار مربوط به این همایش را از سایت همایش دنبال نموده و همچنین نسبت به تبلیغ و همرسانی این همایش برای همکاران، دانشجویان و پژوهشگران دیگر اقدام نمایند. همچنین از مدیران محترم گروه های مهندسی بهداشت محیط کشور تقاضا می شود در جهت اطلاع رسانی بهتر این همایش، نسبت به نصب پوستر همایش در تابلوهای اطلاع رسانی در گروه های خود اقدام نمایند. پوستر همایش با کیفیت بالا در بخش مربوطه در سایت قرار داده شده است.

با تشکر

دبیرخانه همایش

پست قبلی
پست جدیدتر

پیام بگذارید

 دریافت کتابچه گواهی
سامانه همایش